Bine ați venit pe site-ul www.casa-dracula.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website.

Accesul / vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, iar acceptarea reprezintă înțelegerea dintre părți.

Sindicatul Național Pro Lex cu sediul în București, str. Mendeleev nr 36-38 etaj 8, sector 1, Cod de înregistrare fiscală: 16392628 este proprietarul / administratorul pensiunii Casa Dracula by ProLex și website-ului www.casa-dracula.ro.

Sindicatul Național Pro Lex își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, „Politica de confidențialitate” și „Termenii și condițiile” de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

De aceea, vă rugam să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Orice schimbare produce efecte doar pentru viitor.

 1. Informații personale

Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea site-ului www.casa-dracula.ro.

Sindicatul Național Pro Lex nu poate fi făcut responsabil pentru acțiunile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor personale.

 1. Drepturile utilizatorului

Sindicatul Național Pro Lex garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde / revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al Sindicatului Național Pro Lex.

 1. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către Sindicatul Național Pro Lex pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Sindicatul Național Pro Lex se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Sindicatul Național Pro Lex.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

Sindicatul Național Pro Lex se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa contact@casa-dracula.ro, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Sindicatul Național Pro Lex certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.

Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere Sindicatului Național Pro Lex să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 • dreptul de a cere Sindicatului Național Pro Lex să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere Sindicatului Național Pro Lex să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale;
 • dreptul de a cere Sindicatului Național Pro Lex să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

Orice astfel de cerere / notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisa in baza de date prin e-mail la adresa contact@casa-dracula.ro.

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane: Sindicatul Național Pro Lex garantează securitatea sistemelor informatice.

Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Sindicatului Național Pro Lex.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.casa-dracula.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va fi urmată de o sesizare penală împotriva aceluia / acelora care a / au încercat acest fapt.

 1. Copyright

Întregul conținut al site-ului www.casa-dracula.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Sindicatului Național Pro Lex și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Sindicatului Național Pro Lex a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 1. Mod de lucru

Prin accesarea site-ului www.casa-dracula.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de servicii sau trimiterea de e-mail-uri adresate Sindicatului Național Pro Lex, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Sindicatul Național Pro Lex în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

Utilizatorul nu poate considera confirmată o rezervare decât după ce a primit confirmarea prin fax și / sau email de la Sindicatul Național Pro Lex.

 1. Plata serviciilor

Plata serviciilor se poate efectua în avans prin ordin de plată, plata cu cardul online sau la recepție la momentul prestării serviciilor de cazare, prin numerar, card bancar sau vouchere de vacanță.

Sindicatului Național Pro Lex acceptă următoarele cărți de credit / debit: Visa, Visa Electron, Mastercard.

 1. Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife de cazare pe cameră / noapte, și nu includ mic dejun (dacă nu se specifică altfel, în mod expres) și taxa de stațiune. Excepțiile sunt specificate clar pe site.

Tarifele se pot schimba conform politicii proprietarului. Majorările de tarife nu afectează rezervările deja confirmate. Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.

 1. Plăți / garanții, obligațiile turiștilor

8.1. Persoane individuale

Efectuarea rezervărilor prin site-ul www.casa-dracula.ro este gratuită. Plata serviciilor rezervate se poate face la recepția pensiunii în momentul cazării, sau în avans către Sindicatul Național Pro Lex, odată cu rezervarea.

Stabilirea modului de plată se face în momentul efectuării rezervării și numai prin selectarea posibilităților din meniul site-ului. Eventualele solicitări legate de modul de plată înscrise în câmpul ‘Comentarii’ din ecranul de rezervare nu sunt luate în considerare. Site-ul poate să nu permită alegerea unui anumit mod de plată.

Obligațiile turistului

 • Să folosească imobilul și bunurile din dotare cu prudența și diligența unui proprietar, potrivit destinației sale;
 • Să plătească prețul serviciilor de cazare în suma și la termenele convenite;
 • Să nu subînchirieze imobilul sau parte a imobilului;
 • Să nu fumeze în interiorul imobilului, el sau însoțitorii acestuia, ci doar în spațiile special amenajate în acest sens;
 • Să nu intervină la instalația electrică sau de gaz a imobilului;
 • Să respecte normele în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Să informeze corect și complet însoțitorii asupra condițiilor de cazare și clauzelor contractuale, fiind direct răspunzător în acest sens;
 • Să predea imobilul în starea în care l-a primit;
 • Să răspundă pentru orice daună adusă imobilului și bunurilor aferente locației de către el sau însoțitorii acestuia;

8.2. Grupuri

Organizatoru l /reprezentantul grupului garantează achitarea tuturor serviciilor comandate, inclusiv a extra serviciilor, dacă prin înțelegerea părților nu se convine altfel, după cum urmează:

 • Numerar, prin constituirea unui depozit egal ca valoare cu cea a serviciilor comandate.
 • Carte de credit (copie față-verso) a beneficiarului, însoțită de scrisoare de autorizare în scopul și în limita precizată.

Obligațiile organizatorului, reprezentantul grupului

 • Să folosească imobilul și bunurile din dotare cu prudența și diligența unui proprietar, potrivit destinației sale;
 • Să plătească prețul serviciilor de cazare în suma și la termenele convenite;
 • Să nu subînchirieze imobilul sau parte a imobilului;
 • Să nu fumeze în interiorul imobilului, el sau însoțitorii acestuia, ci doar în spațiile special amenajate în acest sens;
 • Să nu intervină la instalația electrică sau de gaz a imobilului;
 • Să respecte normele în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Să informeze corect și complet însoțitorii asupra condițiilor de cazare și clauzelor contractuale, fiind direct răspunzător în acest sens;
 • Să predea imobilul în starea în care l-a primit;
 • Să răspundă pentru orice daună adusă imobilului și bunurilor aferente locației de către el sau însoțitorii acestuia;
 • Să sprijine Sindicatul Național Pro Lex în recuperarea eventualelor pagube, de orice natură, produse în timpul șederii în incinta pensiunii cauzate de însoțitorii acestuia.
 1. Politica de restituire a avansului / sumei integrale plătite

9.1. Pentru persoane individuale

 • În cazul anulării rezervării cu cel puțin 4 zile înainte, se va reține 30% din valoarea prețului serviciilor achitate.
 • Anularea cu 0-3 (inclusiv) zile înainte va duce la reținerea întregii sume plătite.

9.2. Pentru grupuri
În cazul anulării totale a rezervării serviciilor sau în proporție mai mare de 40% din totalul serviciilor, se vor percepe următoarele penalizări:

 • Cu 8 zile sau mai mult înainte, nu se percep penalizări.
 • Cu 4-7 (inclusiv) zile înainte, se va reține 25% din valoarea prețului serviciilor comandate.
 • Cu 0-3 zile înainte, se va reține întregul avans.

În cazul anulării parțiale a rezervării serviciilor (mai mici sau egal de 40% din totalul serviciilor), se vor percepe următoarele penalizări:

 • Cu 3 zile sau mai mult înainte, nu se percep penalizări.
 • Cu mai puțin de 3 zile înainte, beneficiarul va fi obligat la plata integrală a valorii serviciilor rezervate.
 1. Informațiile introduse de utilizator

Datele de rezervare ale utilizatorilor sunt confidențiale. La rezervare se transmit pensiunii doar informațiile esențiale necesare efectuării rezervării.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datele de rezervare trebuie completate cu atenție. Sindicatul Național Pro Lex poate anula fără avertisment rezervările efectuate pentru care se constată că au fost introduse date eronate. De asemenea, Sindicatul Național Pro Lex poate anula orice rezervare efectuată de către un utilizator care nu poate fi contactat telefonic în legătură cu rezervarea efectuată, dar nu și dacă utilizatorul respectiv a mai efectuat rezervări prin Sindicatul Național Pro Lex și acestea au fost onorate sau dacă serviciile rezervate au fost plătite în avans sau garantate cu card de credit.

La momentul efectuării cazării, pentru garantarea plății serviciilor de cazare, bunurilor consumate din minibar sau comandate la recepție, precum și a contravalorii bunurilor lipsă sau distruse, angajații pensiunii pot solicita cardul bancar al turistului și acte de identitate (CI, pașaport).

 1. Clauze speciale

11.1. Refuzarea cazării, inclusiv a turiștilor ce au făcut rezervare

Sindicatul Național Pro Lex asigură liniștea și buna conviețuire a turiștilor, drept pentru care își rezervă dreptul de a refuza cazarea turiștilor pentru următoarele motive:

 • Se află pe lista persoanelor urmărite de poliție pentru săvârșirea unor infracțiuni;
 • Se află pe lista persoanelor care au creat probleme cu ocazia altei cazări
 • Nu pot dovedi la recepția pensiunii că este persoana pentru care s-a făcut rezervarea cu reducere, precum și dovada plății cotizației sindicale, dacă rezervarea s-a făcut prin folosirea codului-voucher pentru membri, generat de aplicația ProLex Club.
 1. Reduceri și gratuități la cazare

Sindicatul Național Pro Lex poate acorda membrilor de sindicat și membrilor ProLex Club reduceri și gratuități la cazare, în anumite perioade și cu anumite condiții stabilite de conducerea organizației.

12.1. Reduceri acordate membrilor

Orice persoană fizică (angajat într-o instituție publică, în sectorul privat, liber profesionist, antreprenor sau pensionar) poate să devină membru al Sindicatului Național Pro Lex. Calitatea de membru se dobândește după comunicarea adeziunii și plata cotizației (prin reținere pe statul de plată al angajatorului, prin depunere în cont sau prin plată online / direct-debit). După înregistrarea în baza de date a sindicatului, aderentul are acces la platforma de reduceri pentru bunuri și servicii accesând aplicația ProLex Club.

Pentru a beneficia de reducere la pensiunea Casa Dracula by ProLex, cu ocazia rezervării, turistul va trece în pagina de rezervări codul-voucher generat de aplicația ProLex Club descarcată din Magazin Play (dispozitive rulând sistemul de operare Android) sau APP Store (dispozitive iPhone / iPad). Codul-voucher este vizibil doar pentru membrii care s-au înregistrat în aplicația ProLex Club.

12.2. Gratuități acordate membrilor / liderilor de sindicat

Membrii de sindicat beneficiază de reduceri conform ofertelor prezentate pe website.

Liderii de sindicat pot beneficia de gratuitate la cazare, fără mic dejun, în limitele și condițiile stabilite de conducerea sindicatului, în tot timpul anului, cu excepția vacanțelor, evenimentelor regionale și sărbătorilor legale.

 1. Cazarea în pensiune (check-in) și decazarea din pensiune (check-out)

Check-in:  ora 14:00

Check-out: ora 11:00

Bagajele pot fi păstrate într-o cameră special amenajată până la părăsirea efectivă a pensiunii.

 1. Facilități cazare pentru situații deosebite

Membrii de sindicat care au avut evenimente rutiere (accidente) și/sau turistice (furt acte / bani înainte de achitarea cazării, incendiu la unitatea de cazare), în zona localității Bran, pot beneficia de cazare gratuită maxim 2 nopți. Situația va fi analizată și aprobată de către persoana desemnată să conducă și să administreze pensiunea.

 1. Litigii

Prin folosirea site-ului (vizitarea sau cumpărarea serviciilor), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna „Termenii și condițiile” de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Sindicatul Național Pro Lex. În cazul unor eventuale conflicte între Sindicatul Național Pro Lex și utilizatori, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

 1. Dispoziții finale

Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă, fără obiecțiuni, condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Sindicatul Național Pro Lex își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Sindicatul Național Pro Lex nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., și nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.casa-dracula.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.